Disclaimer

Het doel van deze website is om informatie over de activiteiten van Heliview Holding B.V. en/of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: Heliview) op eenvoudige wijze breed toegankelijk te maken.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Ondanks het bovenstaande zijn er aan de op de website vermelde informatie geen rechten te ontlenen. Deze website geeft nadrukkelijk geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel met ons contact op te nemen.

Gebruik website

Op alle informatie, tekst en foto's op deze website, zowel de door Heliview gemaakte foto's, als de foto's die aangeleverd zijn door derde, geldt copyright. Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinde dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Heliview.

Externe links

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze website. Heliview is niet verantwoordelijk of aansprakelijk  voor de inhoud van pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Heliview Holding B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

 

Auteur: Heliview Holding B.V.
Laatst bijgewerkt op: 25-02-2016