Finalisten 2019

Arno Veenman_FMLAward.jpg
Arno Veenman
Mobiliteitsmanager van het jaar 2019
HR beleidsadviseur bij De Volksbank

Als HR beleidsadviseur omvat mijn aandachtsgebied sinds halverwege 2015 onder andere alle regelingen zoals in de Personeelsgids opgenomen en het Sociaal Plan. Duurzaam vervoer, waaronder de leaseregeling, is slechts een klein onderdeel van mijn werkportefeuille. Om efficiënt tot beleid te komen op de weg naar elektrisch maak ik deel uit van het netwerk Anders Reizen (o.a. NS, ENECO en Natuur&Milieu) en bezoek ik regelmatig bijeenkomsten over duurzaam reizen zoals het Fleet Event. Ik maak dankbaar gebruik van hun waardevolle input en het met elkaar delen van ideeën en voorstellen.

Ik ben betrokken geweest bij het tot stand komen van de doelstelling van 50% CO2-uitstoot reductie voor bedrijfsvoering. Gedurende 2016 werd me duidelijk dat realisatie van de doelstelling mogelijk is als we bereid zijn grote stappen te nemen. Hoe meer ik me erin verdiepte, in een voor mij redelijk onbekende materie, hoe enthousiaster ik werd. Die handschoen wilde ik graag oppakken. Ik heb vanuit mijn beleidsrol op HR een Duurzaam vervoersbeleid opgesteld voor lease, woon-werkverkeer en zakelijk reizen. Ik geloof in een totaal pakket. Iedere medewerker moet een bijdrage leveren. De meeste winst in reductie van CO2-uitstoot is te behalen bij lease, dus dat werd mijn eerste stap. 

Mijn belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is om ook de resterende 70% van het leasewagenpark over te laten gaan op elektrisch. Knelpunt is de beschikbaarheid van betaalbare auto’s met een grote actieradius en leverbaarheid van het huidige aanbod. De levertijd loopt momenteel op tot 1 jaar. Een grote groep leaserijders loopt tussen halverwege 2019 en het jaar daarna uit hun (verlengde) contract. Het is belangrijk om iets te kunnen bieden, zodat ook zij kunnen blijven geloven in elektrisch. Een deel van mijn beleid is gebaseerd op toegezegde modellen die vooralsnog voorlopig niet leverbaar zijn.

Tamara Gieze_FMLAward.jpg
Tamara Gieze
HR & Facility Manager
Arup

Mijn rol in de organisatie is HR & Facilitair Manager. Ik ben lid van het Management Team van Arup Nederland en geef leiding aan de medewerkers van HR en Facilitair. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarplannen van de beide afdelingen. In mijn rol ben ik eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen Arup Nederland en ben ik lid van een Europees Adviesorgaan wat de Europese Board van Arup adviseert over ‘People’ aangelegenheden.

Mijn belangrijkste uitdaging van de komende jaren is ervoor zorgen dat in de snel veranderende wereld Arup snel kan blijven schakelen bij veranderingen en dus wendbaar kan blijven. Zowel in de arbeidsmarkt als op recruitment gebied maar ook op het gebied van mobiliteit. Ik voorzie dat ‘werken & mobiliteit’ nog meer gaat veranderen. We zullen mee moeten blijven gaan in ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid maar ook om talent aan ons te binden. De huidige generatie maakt hele bewuste keuzes voor welk bedrijf zij willen werken. Met HR en Facilitair wil ik nadrukkelijk bijdragen aan de missie van Arup: ‘We shape a better world’. Dat gaat wat mij betreft verder dan dit
Mobiliteitsbeleid alleen.

Jeroen Brink_FMLAward.jpg
Jeroen Brink
Ketenmanager mobiliteit
Alliander

Ik ben verantwoordelijk voor alle mobiliteit binnen Alliander en haar bedrijfsonderdelen (dus ook Liander, Qirion en Kenter). Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de lease- en dienstauto’s, maar ook voor alle locatiegebonden middelen, OV, internationaal reizen en hotelovernachtingen en het mogelijk maken van de kilometerdeclaraties. Ik heb een adviserende rol daar waar het de leaseauto’s betreft en treedt daar samen op met HR. Voor de dienstauto’s, internationaal reizen et cetera ben ik beleidsbepalend.

Mijn belangrijkste prestatie is, dat ik de samenwerking met de afdelingen binnen Alliander heb hersteld. Met name de samenwerking met HR, IT, Inkoop en de OR zijn nu bijzonder goed te noemen. We maken nu gebruik van de kennis en kunde van de leveranciers en zetten deze waar mogelijk in hun kracht. Zowel intern als extern respecteren we elkaar en werken we gezamenlijk aan één doel.

Daarnaast heb ik samen met een directe collega van HR de Trias Mobilica daadwerkelijk vormgegeven en allerlei projecten (zoals elektrisch vervoer) volledig ingebed in het normale operationele proces. Alle huidige regelingen hebben we met z’n tweeën voor elkaar gekregen (we hebben heel wat beren geknuffeld en deuren ingetrapt…).

Meer sprekers worden geladen