Kandidaten 2018

400_Randolph Delwel en Leen den Bakker.jpg (1)
Leen Den Bakker & Randolph Delwel
HR Compensation en Benefit Manager & Fleet en Mobility Executive
IBM Nederland

Mobiliteitsmanager v/h jaar| Finalisten Den Bakker en Delwel (IBM) laten werknemers zelf kiezen

“We zijn ervan overtuigd dat een moderne werkgever moet proberen in de totale mobiliteitsbehoefte van medewerkers te voorzien en niet alleen in werktijd. We noemen dit 24x7 mobiliteit op de oprit”, zegt Randolph Delwel. Leen den Bakker: “We stimuleren medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van ons alternatieve mobiliteitsconcept waarbij ze zelf kunnen kiezen hoe ze dit inrichten.”

Delwel: “We willen op deze manier een werkgever zijn die toekomstgericht is, maar ook milieuoverwegingen wegen mee. We willen bijdragen aan een verdere verlaging van de belasting van het milieu. We verwachten dat ons alternatieve mobiliteitsconcept daaraan actief bijdraagt.”

Den Bakker: “Wij kunnen niet zien wat medewerkers kiezen. Dat is niet onze zaak, maar hun privébeslissing.”

Delwel: “We zijn met dit concept op de toekomst gericht en het blijft niet alleen bij denken, we doen het ook!”

Eric Versluis.jpg
Eric Versluis
Eric Versluis
Wagenparkbeheerder

Finalist Versluis (Rabobank) wil krimpen en elektrificeren

“De Rabobank wil duurzaamheid graag stimuleren, ook in haar vervoersbeleid", zegt Versluis. "De laatste jaren zijn er relatief veel lease-auto’s vroegtijdig teruggekomen. Die auto’s teruggeven aan de leasemaatschappij kost kapitalen aan afkoopsommen. Omdat op veel auto’s nog lage bijtelling zit, of omdat het stekkerauto’s zijn, zetten we ze liever opnieuw in. Dat is voor ons aantrekkelijker, maar ook voor onze medewerkers zelf. We hebben het namelijk financieel extra aantrekkelijk gemaakt om een bestaande leaseauto in plaats van een nieuwe leaseauto te nemen. Werknemers kunnen voor zo’n auto een leasebudget gebruiken dat twee functiegroepen hoger ligt, terwijl de financiële inhouding voor de eigen bijdrage tegen het tarief van de eigen functiegroep gebeurt.”

Brandstofnorm
De budgetregeling is een succes, zegt Versluis. "We hebben 200 tot 300 auto’s per jaar binnen de organisatie kunnen wegzetten en daarmee hebben we een fors bedrag bespaard. Het huidige park omvat zo’n 2.650 auto’s, ongeveer de helft van wat het was. Er zijn nu 72 volledig elektrische auto’s, maar dat aantal moet de komende tijd fors omhoog. Rabobank streeft naar een CO2-neutrale operatie. Om dat te realiseren werkt de bank momenteel aan een nieuw vervoersbeleid. Het beleid is nog in ontwikkeling, maar ik kan al wel aangeven dat we naast ons bestuurscentrum in Utrecht een laadstraat aanleggen. Daar kunnen 75 auto’s opladen. We hebben veel plugin-hybrides in ons park die gekoppeld zijn aan een brandstofnorm. Zo willen we onze medewerkers stimuleren om elektrisch te rijden. Ook de hele groepsdirectie rijdt in stekkerauto’s. Goed voorbeeld doet goed volgen. De voortekenen zijn er dus: de komende tijd richten we onze mobiliteit zo groen mogelijk in.”

Gertjan Sybrandi.jpg
Gertjan Sybrandi
Hoofd Facilitaire Services & Mobiliteit
Stedin

Finalist Sybrandi (Stedin) zet stop op brandstofauto’s

“Voor het wagenpark op geel kenteken hebben we op 1 januari een stop gezet op de brandstofauto’s. Wie vervoer nodig heeft, kan gebruik maken van een deelauto. Als iemand veel vervoer nodig heeft, kan een persoonlijke auto volgen. Alle nieuwe personenauto’s die we aanschaffen zijn elektrisch. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege laadruimte of actieradius, dan ruilen we binnen het bestaande park.” Lees hier het Fleet&Mobility-interview met Stedin dat vorige maand verscheen.

Het kan
“We hebben sinds begin dit jaar vijftien Renaults Zoe ingezet als deelauto. Als netbeheerder hebben wij een voorbeeldfunctie. Het is onze overtuiging dat elektrisch rijden mogelijk is, dus dat gaan we laten zien. Eind 2020 moet het volledige personenautopark elektrisch zijn. Ook het grijze park willen we gaan verduurzamen, maar daar zijn op dit moment nog te weinig alternatieven voor. Wel lopen er pilots, zoals met de e-Crafter. We zijn ook bezig met een waterstofbus. Als op dat vlak mogelijkheden ontstaan, willen we zo snel mogelijk doorschakelen. Ons motto is: begin met de dingen die kunnen.”

Meer sprekers worden geladen