Het complete juryrapport van de Mobiliteitsmanager van het jaar 2016

De jury is op 20 april jl. bij elkaar gekomen om de Mobiliteitsmanager van het jaar 2016 te kiezen.
Dit jaar spraken we met Aaron de Git, Henk Schmidt en Miranda Koning; drie goede kandidaten die met energie en passie bezig zijn met het thema mobiliteit binnen hun organisaties.

Alle drie de kandidaten hebben mooie resultaten geboekt in niet altijd makkelijke omstandigheden. Iets om trots op te zijn!

Naast voldoende inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van mobiliteitsmanagement is het creëren van draagvlak in de organisatie heel belangrijk om een verandering in het mobiliteitsbeleid te bewerkstelligen. Voldoende draagvlak bij directie, management en medewerkers is randvoorwaardelijk voor de beoogde gedragsverandering. Dit jaar heeft de jury extra gelet op hoe het proces tot het nieuwe beleid is verlopen en welke rol de beoogde mobiliteitsmanager hierin heeft vervuld.

Aaron de Git:

Aaron is werkzaam bij CRH en houdt zich drie jaar geleden bezig gaan met het thema mobiliteit.
Hij heeft met zijn energie en passie veel bereikt in een grote organisatie die decentraal werkt en vele regelingen kende op dit thema. Aaron heeft zich o.a. gericht op het uniformeren en transparant maken van de regelingen zodat deze voor organisatie en medewerkers eerlijk en altijd uitlegbaar zijn. Alhoewel er de komende jaren nog de nodige uitdagingen zijn voor Aaron heeft hij door het uniformeren van regelingen een mooi resultaat neergezet en de jury heeft er alle vertrouwen in dat hij binnen zijn organisatie het thema mobiliteit de komende jaren op een hoger plan kan trekken.

Henk Schmidt:

Henk heeft indruk gemaakt bij de jury door zijn professionaliteit en de wijze waarop hij het thema mobiliteit in een grote politieke organisatie als de Belastingdienst vorm geeft. Er is in het mobiliteitsbeleid van de Belastingdienst gewerkt vanuit een duidelijke visie. Duurzaamheid is een factor die terugkeert in de regelingen. Daarnaast is er aandacht voor het realiseren van gedragsverandering bij medewerkers t.a.v. hun reisgedrag.

Miranda Koning:

Miranda heeft in een korte periode een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd bij Woningcorporatie Ymere . Dit beleid moest behalve transparant en toekomstproof ook passend zijn bij het imago van de organisatie. Miranda heeft naar onze mening met veel energie draagvlak gecreëerd bij haar directie voor het nieuwe beleid. Haar aanpak wordt daarbij als verfrissend ervaren.