Juryrapport Mobiliteitsmanager van het jaar award

Het Fleetmanagement is in volle gang en zojuist is de winnaar van de Mobiliteitsmanager van het jaar Award uitgeroepen. Arjen Juurlink won de finale van Coen Krol (Accenture) en Henk Zoomers (PGGM). Voor de jury was het geen makkelijke keuze, de kandidaten zijn beoordeeld op visie, innovatie en duurzaamheid, maar ook de eigen inbreng en invloed waren van groot belang. Lees hier het volledige juryrapport over alle drie de finalisten:

Henk Zoomers - PGGM

Henk is een gedreven persoon met een duidelijke visie op mobiliteit, duurzaamheid en kosten.
Hij heeft het mobiliteitsvraagstuk binnen PGGM in brede zin opgepakt, waarmee onder meer ook vliegreizen en flexwerkplekken tot zijn invloedssfeer behoren. In een complexe organisatie met verschillende belangen, lukt het hem toch om draagvlak te creëren. Door slim gebruik te maken van big data verschaft hij zichzelf het gereedschap om stakeholders te kunnen overtuigen.
Daarbij schrikt hij niet weg de direct communicatie aan te gaan en scherpe doelen te stellen.


Coen Krol - Accenture

Coen is een visionaire man die met veel passie het onderwerp mobiliteit aanpakt en uitdraagt.
Zijn duurzaamheidsambities zorgen voor een geslaagde combinatie in de vergroening van het mobiliteitsbeleid, waarbij Coen zichzelf en de organisatie stevige targets durft te stellen.
Hij ziet mogelijkheden en kansen en kan deze waar nodig zelf creëren.
Door inzicht en flexibiliteit te bieden, weet hij weerstanden uit de weg te nemen. Het versneld elektrificeren van zijn wagenpark is daar een mooi voorbeeld van, naast het actief aanbieden van autodeeloplossingen via app’s.

Winnaar: Arjen Juurlink - FrieslandCampina

Arjen heeft vanuit zijn intrinsieke motivatie gekozen mobiliteit te benaderen vanuit de sociale agenda. 
Ondanks het complexe interne speelveld, heeft hij zijn mobiliteitsbeleid onderdeel weten te maken van het integrale beleid. Zijn duidelijke visie op duurzaamheid, veiligheid en keuzevrijheid heeft hij weten te vertalen naar concreet mobiliteitsbeleid. De succesvolle invoering van het individuele bonus/malus mobiliteitsbudget, waarmee medewerkers gestimuleerd worden anders te reizen is een mooi voorbeeld van zijn geslaagde gestructureerde aanpak en doorzettingskracht.