Privacy statement

Heliview Conference en Training B.V. (hierna Heliview) gevestigd te (4822 NJ) Breda aan de Lage Mosten 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Heliview verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw inschrijving voor een van onze evenementen of op basis van uw toestemming. Het doel voor het verzamelen van uw gegevens wordt verder in dit document per onderwerp beschreven. De gegevens worden enkel en alleen voor dit beschreven doel gebruikt.

Uw (zakelijke) e-mailadres en verstrekking aan derden

Heliview neemt uw zakelijke e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van uw deelname aan één van onze congressen. Door uzelf in te schrijven voor één van onze evenementen, accepteert u de voorwaarden die voor dat evenement gelden, waaronder de verstrekking van uw emailadres aan derden/ onze businesspartners.

Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Heliview.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt. Daarnaast wordt uw e-mailadres enkel beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u tijdens een congres of evenement een 1-op-1 gesprek heeft gepland.

Heeft u bezwaar tegen bovenstaande items, neem dan s.v.p. contact met ons op via participants@heliview.nl

Opslag en Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard binnen Nederland. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden en uiterlijk tot wederopzegging. U kunt uw eigen gegevens te allen tijde via de EventManager inzien en wijzigen. Dit doet u door via heliview.eventmanager.nl in te loggen en naar Mijn profiel te gaan.

Verwerking van overige gegevens en doeleinden

Heliview legt NAW-gegevens, geslacht, functie, e-mailadres en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast met onderstaande doelen:

  • Hen gepersonaliseerd te informeren over haar productaanbod met als doel het werven van deelnemers, businesspartners en/of andere belanghebbenden.
  • Voor het toetsen of de deelnemer voldoet aan de deelnemersvoorwaarden.
  • Ten behoeve van succesvolle matchmaking tussen deelnemer en businesspartner.
  • Om een goede uitvoering van congressen, roundtables en trainingen mogelijk te maken.

Daarnaast worden uw NAW-gegevens, geslacht, functie en bedrijfsgegevens verstrekt aan de bij onze congressen betrokken partners in de vorm van een deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst bevatten geen persoonlijke contactgegevens. De partners van onze roundtables ontvangen een deelnemerslijst voorzien van uw e-mailadres, alleen wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden bewaard tot wederopzegging.

Tot slot wordt er klantdata bewaard over door u gevolgde trainingen, en/of congressen zodat u op de hoogte kan worden gehouden van ontwikkelingen en/of nieuwe trainingen of congressen binnen voor u relevante onderwerpen.

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod kunt u zich hiervoor uitschrijven. Dit kan eenvoudig door onderaan de ontvangen e-mails te klikken op ‘uitschrijven’, of door in de EventManager naar ‘Mijn profiel’ te gaan of contact opnemen met de afdeling Participants Service via +31 (0)76 548 40 20 of participants@heliview.nl.

Sprekers, dagvoorzitters, moderators en/of programmacommissieleden

Bent u spreker, dagvoorzitter, moderator en/of programmacommissielid of heeft u een vergelijkbare rol dan verzamelen wij uw gegevens en cv voor marketingdoeleinden. Zo kan Heliview bijvoorbeeld uw naam, functie, ervaringen, bedrijfsnaam, etc. gebruiken in haar marketinguitingen. Deze gegevens worden tot 18 maanden bewaard door Heliview mits er geen andere afspraken zijn gemaakt.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben verzameld. Een deel van de gegevens die bij ons bekend zijn kunt u inzien in de EventManager door naar Mijn profiel te gaan. Wilt u al uw gegevens inzien, neem dan contact op met de afdeling Participants Service via +31 (0)76 548 40 20 of participants@heliview.nl.

Kloppen de gegevens niet (meer) en wilt u deze wijzigen? Dan kunt u dat ook aanpassen via uw profiel in de EventManager.

Heeft u vragen over de over u verzamelde gegevens, wilt u de gegevensverwerking beperken of wilt u bezwaar maken? Dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Participants Service via +31 (0)76 548 40 20 of participants@heliview.nl.

Recht op overdragen van uw gegevens

U heeft het recht om Heliview te verzoeken uw gegevens overgedragen te krijgen. U kunt u verzoek schriftelijk (per email participants@heliview.nl) indienen. Indien en voor zover Heliview aan uw verzoek kan voldoen, zal zij uw gegevens in een standaardformaat aan u aanleveren. 

Recht op vergetelheid

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt gebruik maken van dit recht door uw verzoek schriftelijk (per email: participants@heliview.nl) via de afdeling Participants Service in te dienen.

Heliview streeft er naar uw verzoeken als hiervoor genoemd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken in behandeling te nemen.

Gebruik van cookies

Deze congreswebsite van Heliview maakt gebruik van cookies. Lees hier alles over het cookiebeleid op onze websites.

De EventManager van Heliview maakt gebruik van functionele cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Als u cookies uitzet dan kunt u niet inloggen in de EventManager en dus ook geen gebruik maken van de functionaliteit van de EventManager.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe Heliview met uw gegevens omgaat? Dan horen we dat graag van u zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Het staat u ook vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter.

Wijzigingen

Heliview Conference en Trainingen B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Auteur: Heliview Conferences & Training BV

Laatst bijgewerkt op: 24-05-2018