Awardwinnaars

Arno Veenman_FMLAward.jpg
Arno Veenman
Mobiliteitsmanager van het jaar 2019
HR beleidsadviseur bij De Volksbank

Als HR beleidsadviseur omvat mijn aandachtsgebied sinds halverwege 2015 onder andere alle regelingen zoals in de Personeelsgids opgenomen en het Sociaal Plan. Duurzaam vervoer, waaronder de leaseregeling, is slechts een klein onderdeel van mijn werkportefeuille. Om efficiënt tot beleid te komen op de weg naar elektrisch maak ik deel uit van het netwerk Anders Reizen (o.a. NS, ENECO en Natuur&Milieu) en bezoek ik regelmatig bijeenkomsten over duurzaam reizen zoals het Fleet Event. Ik maak dankbaar gebruik van hun waardevolle input en het met elkaar delen van ideeën en voorstellen.

Ik ben betrokken geweest bij het tot stand komen van de doelstelling van 50% CO2-uitstoot reductie voor bedrijfsvoering. Gedurende 2016 werd me duidelijk dat realisatie van de doelstelling mogelijk is als we bereid zijn grote stappen te nemen. Hoe meer ik me erin verdiepte, in een voor mij redelijk onbekende materie, hoe enthousiaster ik werd. Die handschoen wilde ik graag oppakken. Ik heb vanuit mijn beleidsrol op HR een Duurzaam vervoersbeleid opgesteld voor lease, woon-werkverkeer en zakelijk reizen. Ik geloof in een totaal pakket. Iedere medewerker moet een bijdrage leveren. De meeste winst in reductie van CO2-uitstoot is te behalen bij lease, dus dat werd mijn eerste stap. 

Mijn belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is om ook de resterende 70% van het leasewagenpark over te laten gaan op elektrisch. Knelpunt is de beschikbaarheid van betaalbare auto’s met een grote actieradius en leverbaarheid van het huidige aanbod. De levertijd loopt momenteel op tot 1 jaar. Een grote groep leaserijders loopt tussen halverwege 2019 en het jaar daarna uit hun (verlengde) contract. Het is belangrijk om iets te kunnen bieden, zodat ook zij kunnen blijven geloven in elektrisch. Een deel van mijn beleid is gebaseerd op toegezegde modellen die vooralsnog voorlopig niet leverbaar zijn.

Gertjan Sybrandi.jpg
Gertjan Sybrandi
Mobiliteitsmanager van het jaar 2018
Hoofd Facilitaire Services & Mobiliteit bij Stedin

Finalist Sybrandi (Stedin) zet stop op brandstofauto’s

“Voor het wagenpark op geel kenteken hebben we op 1 januari een stop gezet op de brandstofauto’s. Wie vervoer nodig heeft, kan gebruik maken van een deelauto. Als iemand veel vervoer nodig heeft, kan een persoonlijke auto volgen. Alle nieuwe personenauto’s die we aanschaffen zijn elektrisch. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege laadruimte of actieradius, dan ruilen we binnen het bestaande park.” Lees hier het Fleet&Mobility-interview met Stedin dat vorige maand verscheen.

Het kan
“We hebben sinds begin dit jaar vijftien Renaults Zoe ingezet als deelauto. Als netbeheerder hebben wij een voorbeeldfunctie. Het is onze overtuiging dat elektrisch rijden mogelijk is, dus dat gaan we laten zien. Eind 2020 moet het volledige personenautopark elektrisch zijn. Ook het grijze park willen we gaan verduurzamen, maar daar zijn op dit moment nog te weinig alternatieven voor. Wel lopen er pilots, zoals met de e-Crafter. We zijn ook bezig met een waterstofbus. Als op dat vlak mogelijkheden ontstaan, willen we zo snel mogelijk doorschakelen. Ons motto is: begin met de dingen die kunnen.”

Arjen Juurlink 400x400.jpg
Arjen Juurlink
Mobiliteitsmanager van het jaar 2017
Compensation & Benefits specialist bij FrieslandCampina

Groen en veilig stimuleren
“Sinds 1 januari hebben wij een nieuw mobiliteitsbeleid waarin we groener en veiliger rijden en reizen stimuleren. We realiseren hiermee bedrijfsbrede en – diepe gedragsverandering zodat onze medewerkers vanzelf slimme, bewuste keuzes maken. Werknemers nemen meer eigen verantwoordelijkheid en we faciliteren dat met allerlei keuzepakketten en bijbehorende trainingen. Maar de mooiste mobiliteit is nog altijd geen mobiliteit. De eerste vraag is dus: wanneer en waar werk ik vandaag? Kan ik vandaag contact hebben via de mail of op Skype? En als ik dan wel moet reizen, kan ik met de trein, of pak ik de auto? We hebben ons technische beheer om thuiswerken mogelijk te maken dan ook goed op orde.

Kleinere auto
Door slimmer en bewuster in te kopen kunnen we een besparing realiseren van 15 procent op onze mobiliteitskosten. Van de medewerkers die nu instromen, kiest de helft bewust voor een kleinere auto, omdat ze dan minder bijtelling betalen en zuiniger rijden. Bij ons mag je met de leasewagen 12 duizend privé-kilometers per jaar maken. Rijd je 
minder, dan houd je geld over van je budget. Sinds oktober geven we ook onze non-lease werknemers een mobiliteitsbudget voor woon-werk verkeer. Moeten zij zakelijk rijden, dan bieden we bijvoorbeeld openbaar 
vervoer of Greenwheels-achtige oplossingen.

Mobiliteit is vrijheid
We denken erover om onze huidige leasewagens, op basis van vrijwilligheid, uit te rusten met Greenwheels techniek. Zodat die – in plaats van stil te staan op ons parkeerterrein – gebruikt kunnen worden door andere werknemers. Daarmee stimuleer je ook dat mensen hun eigen, oudere en vervuilendere auto laten staan. Mobiliteit is vrijheid.”

Miranda Koning.jpg
Miranda Koning
Mobiliteitsmanager van het jaar 2016
contractbeheerder Facilitair Bedrijf bij Ymere

Miranda Koning (33) is contractbeheerder Facilitair Bedrijf bij Ymere en zij heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid bij de woningcorporatie.

Bij Ymere werken ruim 900 medewerkers, waarvan na de implementatie van het nieuwe mobiliteitsbeleid er ongeveer 50 medewerkers leaserechten hebben, dat wil zeggen een leasebudget of leaseauto. De totale vloot bestaat uit 230 voertuigen, waarvan 100 grijs en 100 deelauto’s op de regiokantoren.

Het werkgebied van Ymere beslaat de Metro poolregio Amsterdam; 7 kantoren relatief dicht bij elkaar in de buurt. Door middel van een ontmoedigingsbeleid probeert Koning de medewerkers uit de auto en in het OV of op de fiets te krijgen.

Daan Bieleveld.jpg
Daan Bieleveld
Mobiliteitsmanager van het jaar 2015
Global Mobility Manager bij DSM

Daan Bieleveld is global mobility manager bij DSM. Hij is verantwoordelijk voor een wereldwijd wagenpark met ca. 1500 company cars. DSM zette de afgelopen jaren met het mobiliteitsbeleid vol in op het optimaliseren van de balans tussen people, planet & profit.

 In 2015 won hij de award voor Mobiliteitsmanager van het jaar.

Meer sprekers worden geladen